موضوعات انشاء

موضوعات انشا پایه اول:

 

1- ای خدا                 1- ستایش خدا

                                           2- چرا خداوند را دوست دارید.

                                           3- چه چیزی از خدا می خواهید.

                                           4- با خدا درد دل کن.

5- با یک بیت زیبا، یک ضرب المثل، یا حکایتی دل نشین که مربوط به موضوع باشد، انشایت را به پایان برسان.

2- حضرت محمد(ص)                  1- محمد کیست، خلاصه ای کوتاه از

                                                              زندگیش.

                                                         2- محمد چه کرد و چه سختی هایی در                       

                                                              کارش به وجود آمد.

                                                        3- حکایتی زیبا درباره محمد یا روایتی                     

                                                                درباره او .

                                                        4- چند سخن از او.

                                                        5- وظیفه ما در قبال محمد، قرآن و     

                                                               اسلام.

                                                      6- شعری زیبا درباره محمد(صلی الله علیه و آله)

3- امام علی(ع)                             1- با شعری زیبا درباره علی(ع) آغاز کن.

                                                    2- چه شناختی از علی(ع) داری؟

                                                    3- بررسی زندگی علی(ع).

                                                    4- حکایت یا روایتی از علی(ع).

                                                    5- چند سخن ا زعلی(ع).

                                                    6-بیان یکی از ویژگی های علی؛

                                                     شجاعت، انفاق ، ... .

                                                7- وظیفه یک شیعه در قبال علی(ع).

                                                8- با نکته ، حدیث ، ... در وصف علی، انشایت

                                                          را به پایان برسان.

4- ایران                               1- بیان ویژگی های جغرافیایی،جمعیتی،...ایران

                         2- بیان جاذبه های  طبیعی، میراث فرهنگی و

                                                    آثار باستانی.

                                              3- مروری بر تاریخ گذشته و حال ایران.

                                              4- آینده ایران از نگاه تو.

                                              5- زبان فارسی، زبان مشترک همه ایرانیان.

                                              6- آوردن یک داستان یا شعر در وصف ایران.

                                              7- یکی از شخصیت های معروف ایرانی را

                                                      بهتر بشناسیم.

                                             8- به عنوان یک ایرانی، چه وظیفه ای در قبال

                                                    کشورم دارم.

5- نوجوانی                              حداقل پنج خط درباره ی نوجوانی.

                                              1- نوجوانی شامل چه سنی می شود.

                                             2- خصوصیات یک نوجوان.

                                             3- خودت چگونه آدمی هستی؛

                                                   اخلاق ، رفتار، نوع فعالیت ، ... .

                                            4- نگاه دیگران به یک نوجوان.

6- اشک یتیم، نوشته پروین اعتصامی

                                            1- روان خوانی شعر.

                                          2- درک مفهوم کلی شعر.

                                          3- اجرای نمایش.

                                          4- چکیده ای از زندگی پروین اعتصامی.

7- خاطره ای از کودکی پدر یا مادرتان  بنویسید.

* پدر یا مادر بیان کنند و فرصت نوشتن هم به دانش آموزان بدهند.

8- زندگی نامه یکی از شهدا را بنویسید.

9- داستان                                        1- خلاصه داستان.

                                                    2- نتیجه ای که از داستان گرفته می شود.

                                                    3- بررسی یکی از شخصیت های داستان

                                                         و علت توجه شما به این شخصیت.

                                                   4- دوست داشتید پایان داستان چگونه بود.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

موضوعات انشا پایه دوم:

 

1-ستایش  خدا                     1- متنی را در ستایش خداوند با نثری

                                                           روان و به کمک والدین بنویسید.

                                                         2- بهتر است متن از کتاب مناجات نامه

                                                             خواجه عبدالله انصاری باشد.

                                                         3- یک بیت در ستایش خداوند برای

                                                              پایان متن آورده شود.

2- علم                                  1- معنی علم.

                                               2- چرا علم خوب است.

                                               3- تاثیر علم در زندگی انسانها.

                                               4- شعر یا داستان یا حکایتی در خصوص علم

                                                     یا خوبی های آن.

                                              5- سخنی از بزرگان در فواید علم.

3- سفری خیالی در طبیعت     

  1- گردش در طبیعت با شروع از یک نقطه خاص مثل خروج از خانه.

  2- بیان بعضی از زیبایی های طبیعت و اینکه چرا برایتان جالب است.

  3- مقایسه زیبایی های طبیعت با هم، مثل تفاوتی که در پرندگان وجود دارد.

  4- چگونه از این عجایب به خدا پی می بریم.

   5- آوردن آیه ای از قرآن درباره شگفی های طبیعت.

4- کلمات قصار-ضرب المثل

        1- جمع آوری پنج کلمه قصار.

       2 – توضیحاتی درباره یکی از این کلمات قصار.

       3- جمع آوری پنج ضرب المثل.

       4- آوردن حکایتی یا بیان شعری درباره یکی از ضرب المثل.

5- حکایتی از بهلول                        1- بهلول کیست و در چه زمانی زندگی

                                                         می کرده است.

                                                    2- حکایت دارای نکته ای آموزنده باشد.

                                                    3- نتیجه گیری از حکایت.

6- زندگی نامه من

        1- زمان و مکان تولد همراه با توضیحی در خصوص مکان تولد.

       2- معرفی اعضای خانواده.

      3- بیان اتفاقی تلخ در دوران کودکی.

      4- یکی از خاطرات خوش زندگی را بنویسید.

      5- نظر دیگران در خصوص شما(اخلاق، رفتار، طرز پوشش لباس،...).

      6- دوست دارید ادامه زندگیتان چگونه باشد.

 7- استان خراسان رضوی

     1- بیان ویژگی های جغرافی، طبیعی، جمعیتی، ... .

    2- معرفی برخی آثار باستانی، صنایع دستی، ... .

    3- اهمیت استان را در چه می بینید.

    4- توضیحی کوتاه درباره شهرتان.

    5- شعری مربوط به شهر یا استان بنویسید.

8- سوره ای از قرآن همرا با معنی

                   1- انتخاب به دلخواه.

                  2- دلیل انتخاب این سوره.

                  3- چه برداشتی از این سوره دارید.

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*

موضوعات انشا پایه سوم:

 

1- امام رضا(ع)               1- توضیحی از زندگی نامه امام.

                                                2- علت هجرت ایشان به مشهد.

                                               3- بیان یکی از وقایع مسیر هجرت.

                                               4- چرا به علی، رضا می گفتند.

                                              5- علت شهادت.   

                                              6- اشاره ای کوتاه از دیدار ایران از حرم یا

                                                   بیان یکی از زیارتها و دیدارتان از حرم.

                                              7- سخنی از رضا.

                                              8- شعری در وصف ایشان.

2- پژوهشی در خصوص تفاوت کسب علم از گذشته و حال  

                                  1- در گذشته چگونه دانش آموزان علم فرا می گرفتند.                                                                  

                                 2- مکان یادگیری و استادان آن چگونه بودند.

                                 3- اکنون چگونه شما درس می خوانید و در چه مکانی.

                                 4- محتوای کتابها و تعداد درسها را در گذشته و حال

                                         مقایسه کنید.

                                  5- نتیجه گیری.

3- منولوگ«درد دل»                              1- حداقل پنج و حداکثر ده سطر.

                                                                    2- حرفهای دلی خود را بنویسید.

4- حکایتی از کلیله و دمنه              1- حکایتی جدا از حکایت آمده شده در

                                                    کتاب را که برایتان جالب است، انتخاب کنید

                                                          2- سعی کنید با کمک بزرگترها به

                                                   فارسی روان و در حد فهم دانش آموزان

                                                   راهنمایی بنویسید.

                                                      3- کتاب کلیله و دمنه را چگونه یافتید.

                                                     4- علت نامگذاری کلیله و دمنه برای

                                                          کتاب چیست.  

5- نقش تدبیر و دور اندیشی در زندگی

   1- نوشته در قالب داستان نوشته شود.

 1.1- ابتدای یک خلاصه از داستان در ذهن خود پرورش دهید.

1.2- سعی کنید داستان را با بیان برخی جزئیات گسترش دهید.

1.3- داستان دارای هدف باشد و به نتیجه ی خاصی منجر گردد.

1.4- داستان همراه با ذکر اتفاقی تاثیر گذار باشد.

 1.5- سعی کنید از آرایه های ادبی و عناصر زیبایی سخن، مثل تشبیه، جان بخشی ، استفاده نمائید.

2- بهتر است نکات ارائه شده مستند و قابل درک و فهم باشد.        

6- تاثیر دوستان در زندگی شما

1- بیان خلاصه ای از شخصیت و زندگی نامه خودتان و ذکر برخی ویژگی های اخلاقی و رفتارتان، در یک بند سه تا پنج سطری.

2- آشنایی با اولین دوستانی که داشتید و ذکر نام برخی از آنها.

3- دوستان خود را چگونه انتخاب می کنید.

4- دوستان کنونی شما، چگونه افرادی و دارای چه ویژگی هایی هستند، در دو بند و هر بند حداکثر 3 سطر.

5- بیان آیه یا حدیث یا روایتی در خصوص انتخاب دوست.

6- شعری خود ساخته یا گرفته شده از یک منبع در خصوص دوستی با ذکر نام منبع.

7- فیلم نامه:  

                          1- پرتو امید                2- از ماست که بر ماست

1- یکی از موضوعات را به عنوان فیلم نامهانتخاب نمائید.

2- ابتدا چکیده ای از فیلم را در ذهن خود بسازید.

3- باذکر جزئیات و بیان اتفاقات تاثیرگذار آنرا گسترش دهید.

4- پایانی هدفدار برایش در نظر بگیرید.

5- فیلمی را که ساخته اید، مجدداً در ذهن خود به نمایش گذاشته و اشکالات آن را برطرف کنید.

8- زنان بزرگ تاریخ اسلام و مردان بزرگ تاریخ اسلام

1- نوشته را در قالب داستان یا فیلم نامه بنویسید.

2- سعی شود از زبان خود شخص( زاویه دید اول شخص) نوشته شود.

9- حکایت «راه مهتدی» صفحه 127 را بازنویسی کنید

1- شخصیت ها را تغییر دهید.

2- حادثه را به شکل دیگری به وجود آورید.

3- شعری دیگر با همین معنی را بیاورید یا از حدیث یا آیه ای متناسب با متن نوشته شده، استفاده نمائید.

 

+